Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Rozpoczęcie roku 2021/2022

 

9.00 - klasa 0 i klasa 1

9.30 - klasa 2 i klasa 3

10.00 - klasa 4, klasa 5 i klasa 6

10.30 - klasa 7 i klasa 8

Wniosek do pobrania 

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek nalezy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja 2021.

Nieprawidłowo uzupełnione wnioski oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Saturday the 28th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.