Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie w ogólnopolskim konkursie Nagroda im. Janusza Korczaka

„Za tworzenie miejsca nie tylko do nauki, ale przede wszystkim całościowego rozwoju dzieci w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku w myśl ideałów Janusza Korczaka” nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii placówki edukacyjne, organizacje i instytucje w organizowanym przez Uczelnię Korczaka konkursie Nagroda im. Janusza Korczaka. Celem nagrody było uhonorowanie osób i instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną Korczaka w praktyce i propagują jego myśl.

W konkursie nominowano ponad siedemdziesiąt osób i instytucji z całej Polski. Kapituła przyznana 12 Nagród oraz wyróżniła 14 kolejnych laureatów. Nagrodzone zostały osoby publiczne kierujące się korczakowskimi wartościami, instytucje edukacyjne i lokalni liderzy. Laureatów nagrody  im. Janusza Korczaka ogłosiła Akademia Janusza Korczaka podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 maja 2022 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie.

 

1 korczak 22a 

2 Korczak 22 3 Korczak 22

Wednesday the 21st. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.