Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

mdrzy cyfrowi logo                                                    PROJEKT MĄDRZY CYFROWI
                                                                                              Szkoła Podstawowa im. KOU w Grali – Dąbrowiźnie

 Rok szkolny 2018/2019

Projekt MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

W ramach projektu w czasie ferii zimowych 2019 nauczyciele z naszej placówki zorganizują zajęcia dla młodzieży z klas 1 - 8, a następnie przez 6 tygodni uczniowie będą samodzielnie realizować wybrane przez siebie projekty społeczne.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Uczniowie i uczennice mogą w kreatywny, ale przede wszystkim wartościowy sposób spędzić czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych.

Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni w zakresie nauczania wartości, jak i kształcenia kompetencji cyfrowych.

W naszej placówce udział w projekcie będzie brało 10 nauczycieli.

Dzięki programowi również rodzice przekonują się, że za pomocą tabletu, smartfona czy komputera, ich dzieci naprawdę mogą zrobić dużo dobrego.

„W dobie informatyzacji i sztucznej inteligencji ważne jest przekonanie młodych ludzi do tego, że zarówno w życiu realnym, jak i wirtualnym warto i należy być człowiekiem uczciwym, odpowiedzialnym, odważnym, a przede wszystkim mądrym” – mówi o projekcie Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”.

Szkolny koordynator projektu

Iwona Michałowska

Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.