Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo pah

link do strony POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

Akcja PAH NIOSĘ POMOC– Studnia dla Południa

ROK SZKOLNY 2018/2019

W ramach realizacji akcji uczniowie klasy 6 i klasy 7 i ich wychowawcy podjęli siedem inicjatyw propagujących znaczenie wody dla życia i możliwościach pomocy ludziom jej potrzebującym. Zaangażowali całą społeczność szkolną do udziału w Światowym Dniu Wody oraz do udziału w zbiórce środków finansowych dla akcji charytatywnej NIOSĘ POMOC– Studnia dla Południa.

 1. Zajęcia edukacyjne klasie 6 i klasie 7 odbyły się zajęcia edukacyjne w oparciu o scenariusz „W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę”?

Uczniowie poznali główne przyczyny braku wody na świecie, systemy wykorzystywane przy pozyskiwaniu wody, obszary w jakich brakuje czystej wody, pracowali w oparciu o karty pracy i załączniki do scenariusza. Podsumowanie zajęć miało formę plastyczną, plakaty wykonane przez dzieci zaprezentowany był na tematycznej wystawie z okazji Światowego Dnia Wody.

 1. Zajęcia warsztatowe w klasie 6 i klasie 7 w oparciu o scenariusz „Wodne wyzwania na świecie”.

Podczas burzy mózgów dzieci zastanawiały się nad przyczynami braku dostępy do wody, zdobyły wiedzę na temat różnych wyzwań wodnych z którymi borykają się kraje na każdym kontynencie. Krytycznie spojrzały na ilość i jakość źródeł, z których możemy czerpać wiedzę na tematy wodne Poszerzyły swoją wiedzę o krajach które borykają się z wyzwaniami wodnymi, starały się zrozumieć znaczenie wody dla gospodarki kraju, sytuacji międzynarodowej, środowiska naturalnego, oraz życie mieszkańców. Pracowali w oparciu o plakat, karty pracy i załączniki do scenariusza.

 1. Zajęcia edukacyjne w klasie 6 i klasie 7 w oparciu o broszurę – Studnia dla południa.

Po zapoznaniu się z broszurą „Studnia dla południa” dzieci z klasy 6 opracowały animację zaprogramowaną w Scratch dotycząca znaczenia i głównych problemów z czystą woda na świecie, którą zaprezentowali uczniom z klas 2 – 4 na zajęciach warsztatowych z okazji obchodów w naszej szkole Światowego Dnia Wody.

Uczniowie klasy 7 przygotowali prezentację w Power Point „Woda to życie” i zaprezentowali ją uczniom klasy 5 i 7 na zajęciach warsztatowych z okazji obchodów w naszej szkole Światowego Dnia Wody.

 1. Zajęcia warsztatowe w klasie 6 w oparciu o broszurę – Wodna gra terenowa.

Uczniowie klasy 6 i klasy 7 rozwiązując quiz o wodzie oraz przygotowując w oparciu o inne materiały własne dodatkowe pytania do quizu poszerzyli swoja wiedzę oraz przygotowali pytania i krzyżówki, które planują w przyszłym roku szkolnym przedstawić szkolnej społeczności.

 1. Przygotowanie gazetki tematycznej z okazji Światowego Dnia Wody – uczniowie klasy
  7 przygotowali gazetkę tematyczna wykorzystując swoje własne pomysły oraz materiały PAH.
 2. Apel dla społeczności szkolnej z okazji Światowego Dnia Wody – uczniowie klasy
  6 i 7 przygotowali scenkę o wodzie wg własnego scenariusza.
 3. Organizacja zbiórki środków finansowych ze sprzedaży silikonowych opasek i ołówków
  w ramach akcji – NIOSĘ POMOC – uczniowie klasy 6 i klasy 7 w zebraliśmy 300 zł., które zostały przekazane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Z przeprowadzonych działań zostało przygotowane i przesłane sprawozdanie do PAH.

Iwona Michałowska

Małgorzata Kazimierczak

 img 1p img 2p 

img 3p img 4p

img 5p img 6p

img 7p 

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.