Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo raz dla rozwProjekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt jest organizowany przez Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

     W projekcie edukacyjnym ,,Razem dla Rozwoju”, biorą udział uczniowie z klasy 0 i III.

Głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Celem projektu jest :
- kształtowanie postawy rozumienia swojej roli w świecie;
- zachęcenie do empatii i pomocy innym;
- rozwijanie poczucia sprawiedliwości społecznej;
- akceptacji ludzi innych kultur.

 W projekcie biorą udział także uczniowie i nauczyciele z całej Polski. Proponowane działania, zostały zaplanowane według kalendarza roku szkolnego tak, by by nauczyciel mógł zrealizować sześć 45 – minutowych lekcji z zakresu Edukacji Globalnej oraz, wraz z uczniami, przygotować akcje edukacyjne w szkole.

Proponowane bloki lekcyjne dotyczą problemów społecznych i globalnych współzależności, których obchody zostały wpisane w kalendarium dni społecznościach. Podsumowaniem spotkań będą organizowane przez uczniów trzy inicjatywy edukacyjne, nawiązujące do zrealizowanych zagadnień, które jednocześnie mogą wpisać się w kalendarium życia szkoły. Proponowane wydarzenia mają odnieść się do Tygodnia Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Dzieci Ulicy. 

Wednesday the 21st. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.