Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Poczytaj mi, przyjacielu - program cykliczny

logo poczytajmi

Program Poczytaj mi, przyjacielu organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach programu młodzi ludzie przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych kolegów i koleżanek ze szkół, świetlic, domów dziecka czy szpitali. Wspólne czytanie książek przygodowych, wierszy, bajek, baśni to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także zgłębiają wspólnie tajniki przyrody, świata czy języków obcych.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

  • stykają się z wolontariatem,
  • pracują dla dobra innych,
  • uczą się pewności siebie,
  • rozwijają wyobraźnię, kreatywność,
  • doskonalą cierpliwość,
  • uczą się odpowiedzialności,
  • budują więzi z innymi,
  • doskonalą czytanie,
  • poszerzają wiedzę,

Kontakt i praca z małymi dziećmi mogą wiele nauczyć: rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości.

Jakie korzyści „Poczytaj mi, przyjacielu” przynosi najmłodszym?

Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata i uczy wartości moralnych.

Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.

Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych.    

   

Friday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.