Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo wfosigw1

„Jesteśmy przyjaciółmi przyrody" - zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000zł”. 

NA REALIZACJĘ W/W PROGRAMU UZYSKALIŚMY Z WFOŚiGW w WARSZAWIE 20.000 zł na pomoce dydaktyczne i multimedialne dla naszej szkoły co stanowi 100% kosztów projektu.

Program edukacji ekologicznej realizowany w roku szkolnym 2014/2015

„Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”

Cele programu:

      monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego okolic szkoły, poznanie obszarów chronionych występujących w okolicy – Natura 2000 – Dolina Kostrzynia, poznanie ekosystemów najbliższej okolicy, kształtowanie postaw zachowania się na obszarach chronionych, prowadzenie zajęć terenowych, żywych lekcji przyrody i pikników ekologicznych dla lokalnej społeczności, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości uczniów i ich ciekawości związanej z funkcjonowaniem przyrody, zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w działaniach ekologicznych, nabycie umiejętności obserwacji i oceny stanu środowiska przyrodniczego, rozwijanie praktycznych umiejętności u uczniów, wyrabianie nawyku ochrony przyrody i racjonalnego gospodarowania odpadami, umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności ekologa, doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole na rzecz przyrody, rozwijanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji wpływających na korzystanie z różnego rodzaju zasobów Ziemi w sposób zrównoważony, rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (tik).

Program jest skierowany bezpośrednio do 82 uczniów klas 1 - 6 oraz 18 dzieci z oddziału przedszkolnego. Pośrednio dotyczyć będzie 100 dorosłych społeczności lokalnej (udział w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych o charakterze ekologicznym, Dniu Rodziny, na którym zostaną przedstawione efekty pracy dzieci).

Zagadnienia będą realizowane w następujących nieodpłatnych działaniach 8 nauczycieli z naszej szkoły: zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, opracowanie materiałów multimedialnych i graficznych, publikacje materiałów w postaci graficznej dla okolicznej społeczności, umieszczenie sprawozdań na stronie internetowej, konkursy, wycieczki, akcje.

Zakupione pomoce to: gry dydaktyczne, puzzle, książki, sprzęt komputerowy i multimedialny, pomoce optyczne, sprzęt laboratoryjny i pomiarowy, artykuły papiernicze.

Koordynator programu: Iwona Michałowska

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SKÓRZEC

 apel do mieszkancow2

Podsumowanie projektu i rozdanie nagród konkursowych na Festiwalu z okazji Dnia Rodziny:

festiwal1 2015 festiwal2 2015 festiwal3 2015 festiwal4 2015 festiwal5 2015 festiwal6 2015 jpp pomocefestiwal7 2015 festiwal8 2015 festiwal9 2015 festiwal10 2015 festiwal11 2015 festiwal12 2015

 Wycieczka do Lipniaka:

lipniak1

Spotkanie ze strażakami z OSP Skórzec:

straacy1

Sprzątanie Świata 2015:

sprzatanie1 sprzatanie2

Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Skórcu:

oczyszczalnia1 oczyszczalnia2

A oto kilka zdjęć ze zrealizowanych zajęć:

jpp1jpp7 jpp11 jpp12jpp2jpp4jpp6jpp9jpp13jpp10 jpp1a jpp2a jpp3a jpp5a jpp4a jpp6a jpp7a jpp8a

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.