Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

wypalanie traw

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystępiła do akcji "Nie dla wypalania traw" organizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszwie.

W ramach akcji:

odbyły się zajęcia na godzinach wychowawczych,

spotkanie ze strażakami ze Skórca,

przygotowaliśmy gazetkę ścienną,

zapoznalismy z zagrożeniami rodziców

 wywiesiliśmy ulotki w szkole i tablicach ogłoszeniowych w terenie 

straacy1 wypalanie gaz

 

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.