Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 Join Hands logo

2016/2017

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej szkół europejskich.

Projekt etwinning : Join Hands

Zadaniem dzieci jest wykonanie rysunków dłoni i ozdobienie ich według własnego pomysłu. Prace uczniów zostaną wysłane do szkół uczestniczących w projekcie. Każda szkoła przygotuje wystawę z otrzymanych rysunków promującą przyjaźń między dziećmi w Europie.

Celem projektu jest rozwijanie postaw przyjaźni, poszerzenie wiedzy dzieci na temat innych krajów w Europie, języków obcych, a także własnej ojczyzny i kultury.

etwinning kl 1 etwinning kl 4 etwinning kl 6

Projekt eTwinning – Cultural Christmas Card

W roku 2013/2014 nasza szkoła nawiązała współpracę międzynarodową ze szkołami  z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Rumunii, Grecji i Polski.

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z tradycjami świętowania i symboliką Bożego Narodzenia w różnych państwach oraz  rozwinięcie otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur.

W ramach projektu uczniowie przygotowali karty świąteczne dla szkół partnerskich i prezentacje na temat swojej szkoły.

Kartki witeczne ze szk partnerskich 1      Kartki witeczne ze szk partnerskich 2 1

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-VI.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

http://www.etwinning.pl/

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97905/welcome

 

Friday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.