Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo wl myslCelem Projektu Włącz myślenie jest:

   podniesienie jakości nauczania w przedszkolach i szkołach dzięki szerokiemu zastosowaniu narzędzi TOC (Theory of Constraints – Teoria ograniczeń),

  rozwijanie umiejętności uczenia się, w tym logicznego myślenia i kreatywności dziecka/ucznia

poprawa kontaktów interpersonalnych w relacjach dziecko – rówieśnicy – rodzice – nauczyciele poprzez doskonalenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.

Adresaci Projektu: Dzieci/uczniowie, rodzice, dyrektorzy, nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie województwa mazowieckiego.


W ramach projektu nauczyciele i dzieci/uczniowie stosują na wybranych zajęciach/lekcjach „narzędzia myślowe” TOC: „chmurkę”, „gałązkę logiczną” i „drzewko ambitnego celu”, których zadaniem jest rozwijanie logicznego myślenia, uczenie planowania pracy, rozwiązywania problemów i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działanie na każdym etapie edukacji. Warto podkreślić, że metody te stosują z powodzeniem wielkie korporacje, takie jak Boeing, Philips, General Motors oraz szkoły i przedszkola w ponad 40 krajach na świecie (w pracy z ok. 8 mln dzieci). Zadaniem nauczycieli jest opracowanie scenariuszy zajęć, lekcji do Biblioteki Projektu (minimum 1 na kwartał dla jednej klasy), kart pracy, a także dokumentowanie zajęć (zdjęcia, filmy, które trafiają na stronę projektu: www.toc.mscdn.pl

Do udziału w projekcie zapraszają: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz "TOC dla edukacji Polska"

 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

           Prezydent Miasta Płocka

 

Okres realizacji projektu:  IX.2014r.  –  VI 2016r.

 

Osoby realizujące projekt:     Agnieszka Szostek    Hanna Próchniak


Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.