Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo wfosigw1 

„Zadanie pn. Eko – planeta w naszych rękach - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

w kwocie 15031,40 zł.”

www.wfosigw.pl 

Dofinansowanie Gminy Skórzec - 1930 zł.

eko pl2  eko pl3  eko pl4  eko pl5

eko 7 eko 8 eko 9 eko 10 eko 11 eko 12

 Ogólnym celem programu edukacji ekologicznej realizowanego w naszej szkole jest wzbudzenie wśród uczniów  zainteresowania ekologicznym stylem życia. Ponadto, realizacja programu przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska – rozwinie poczucie odpowiedzialności.

.eko 13 eko 14

Program ma na celu umożliwienie uczniom rozumienia związków przyczynowo - skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem, a przyrodą:

  1. Aktywne, doświadczalne wprowadzenie uczniów w rozumienie czynników ekologicznych i ochrony środowiska.
  2. Rozwijanie świadomości ekologicznej i aktywnej postawy wobec ochrony środowiska.
  3. Kształtowanie nawyków ekologicznych i odpowiedzialności wobec środowiska.
  4. Rozwijanie proekologicznych zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska.
  5. Organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska.

Założenia programu edukacyjnego w ramach zadania pn. Eko - planeta w naszych rękach:

Program pn. Eko - planeta w naszych rękach jest realizowany od września do grudnia 2015 roku. Realizacja programu odbywa się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali. Zakres merytoryczny programu obejmuje zajęcia edukacyjne tj. zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, wycieczki, udział uczniów w kulturze ekologicznej i akcjach ekologicznych.

W ramach realizacji programu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne tj. gry edukacyjne, materiały papiernicze oraz tablicę multimedialną z oprogramowaniem i z projektorem.

 O projekcie na stronie Gminy Skórzec

eko 15 eko 17 eko 16 eko 19 eko 20 eko 21 eko 22 eko pszczelarz 15

eko straz 15 eko wyc 15 eko 23 eko 24 eko 25 eko 26 eko 27 eko 28 eko 29 eko 30  eko 31 eko 32 eko 33

 

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.