Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

np1  „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” 2015/2016

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych. Program kontynujemy w roku bieżącym 2015/2016.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

- Program przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

- Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

- W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

- Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

2015/2016

RYMOWANKI I WIERSZYKI pod kierunkiem p. Ewy Długosz

 

Nie pal nigdy przy mnie,
bo to jest ohydne!
Raz zapalisz i się przyzwyczaisz,

 

dlatego nie pal papierosa,
zjedz sobie lepiej kabanosa.

 

Paweł Perkuć, kl. 2

 

Nie pal przy mnie, bo to szkodzi,
dym organizm cały smrodzi.

 

Paląc niszczysz zdrowie!

 

Każdy mądry Ci to powie.

 

Gdy dym papierosowy się wynurza,

 

to szkodzi na nasze płuca.

 

Gdy dzieci się dymu nawdychają, to bardzo to odczuwają.

 

Julia Paczek, kl. 2

 

Nie pal koleżanko i drogi kolego,
bo to nie jest nic dobrego!

 

Aleksandra Rybak, kl. 2

 

Wiedzą to już małe dzieci,
papierosy to są śmieci.

 

Zatruwają wszystko wkoło,
z dymkiem nie jest nam wesoło.

 

Oliwia Niedziałek, kl. 2

 

Chcesz żyć długo i szczęśliwie,
nie pal fajek to szkodliwe!

 

Anna Cabaj , kl. 2

 

Nie pal przy mnie proszę!

 

Bo tego nie znoszę.
Bo to wszystkim szkodzi
i na złe wychodzi.

 

Laura Marciniak, kl. 2

 

Papierosy palę,
kolegom się chwalę.
Konsekwencji czas nadejdzie,

 

kiedy oddychać czym nie będzie.
płuca brudne smołą zalane, oby życie nie było naderwane.

 

Adam Przystupa, kl. 2

 

Nie pal przy mnie proszę,
bo bardzo tego nie znoszę!

 

Jeśli chcesz, żebym zdrowy był,
papierosy obróć w pył.

 

Sebastian Serowiec, kl. 2

 

2014/2015

niepal 2015 1 niepal 2015 3 niepal 2015 4 niepal 2015 5 niepal 2015 2

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.