Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

logo ortograffiti

PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

ORTOGRAFFITI 

 Kilka uwag o Ortograffiti

Ortografiiti to program edukacyjno-terapeutyczny wspierający uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz nauce matematyki. Praca metodą Ortografiiti w oparciu o gotowe narzędzia jest kompleksową pomocą dla uczniów z dysleksją, z grupy ryzyka dysleksji, a także dzieci przejawiających niespecyficzne trudności w nauce szkolnej.

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

  • funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
  • koncentracji i pamięci,
  • tempa i techniki czytania,
  • rozumienia czytanej treści,
  • poprawności ortograficznej,
  • jakości graficznej pisma,
  • wzbogacania słownika czynnego ucznia,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych.

Ortograffiti w naszej szkole

W programie Ortograffiti nasza szkoła uczestniczy od 2009 roku. Uczniowie pracują tą metodą podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki prowadzonych przez panią Agnieszkę Dołęgę i panią Iwonę Michałowską.

Szczegóły programu:

http://www.ortograffiti.pl/ 

ort certyfikat

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.