Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 Rok szkolny 2018/2019

Dnia 20 marca będziemy w naszej szkole obchodzili "Światowy Dzień zdrowia jamy ustnej" w ramach kampanii „Polska mówi #aaa!”

Broszura kampanii

Polska mowi aaa Plakat

 

 

zdrowezabki1

 

 

 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w
kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

W roku szkolnym 2014/2015 klasa 0 przystąpiła do programu dla przedszkolaków.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.

Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez:

a. nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
b. edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli przedszkolnych.
 W ramach projektu dla wskazanych wyżej uczestników realizowane będą następujące formy wsparcia:
a. zajęcia edukacyjne realizowane bezpośrednio w przedszkolach dla dzieci,ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/nauczycielek przedszkolnych,
b. szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek i wychowawców przedszkolnych realizowane poza terenem przedszkola bez udziału dzieci i ich rodziców/opiekunów.
Projekt jest realizowany w partnerstwie uczelni medycznych na terenie całego kraju.
Liderem Projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Fredry 10, 61 – 701 Poznań.

zdrowezabki2

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.