Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

trzymaj forme

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła w ramach profilaktyki prozdrowotnej realizuje po raz 5 projekty w ramach programu "Trzymaj Formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W naszej szkole w realizacji projektów w programie uczestniczą uczniowie z klas 4 - 8. Zajęcia odbywaja się w ramach godzin wychowawczych i pozalekcyjnych, oraz spotkań ze specjalistami. Założenia programu realizowane są także w czasie wycieczek szkolnych.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Działanie uczestnicy termin Osoba odpowiedzialna

Zapoznanie nauczycieli z informacją o programie „Trzymaj Formę”

wszyscy nauczyciele Sierpień 2018 Iwona Michałowska

Ogłoszenie przystąpienia do realizacji programu „Trzymaj Formę”

Klasy 4 - 8 Wrzesień 2018 Wychowawcy klas 4 - 8

Spotkanie robocze – ustalenie realizacji opracowanych lub wybranych projektów

Wychowawcy klas
4 - 8
Październik 2018

Iwona Michałowska,

wychowawcy klas 4 – 8, nauczyciel wf

Gazetka ścienna „Trzymaj Formę”

Uczniowie klas 4 - 8 Październik 2018 Iwona Michałowska,
Czy wiesz co jesz? Klasa 6 i klasa 7 Październik 2018 – kwiecień - 2019

Iwona Michałowska, Małgorzata Kazimierczak

Nie ma zdrowej potrawy bez ziołowej przyprawy. Klasa 6 i klasa 7 Luty - marzec 2019

Iwona Michałowska, Małgorzata Kazimierczak

Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów.

Klasa 5 Luty - marzec 2019 Katarzyna Niedziółka

Każdy jest kowalem swojego losu.

Klasa 4 Luty - marzec 2019 Beata Błaszczak

Organizujemy szkolne mistrzostwa w tenisie stołowym

Klasy 1 - 8 Październik 2018 – czerwiec 2019 nauczyciel wf

Poznajemy fakty i mity o odchudzaniu

Klasa 8 Styczeń – marzec 2019 Agnieszka Dołęga
Prezentacja dla rodziców Rodzice uczniów klas 0 - 8 Luty 2019

Iwona Michałowska

Informacje o realizacji programu na stronie internetowej szkoły Uczniowie, rodzice, nauczyciele Wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Iwona Michałowska

Podsumowanie realizacji programu – warsztaty i wystawa prac

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Maj 2019

Iwona Michałowska,

nauczyciele

trzymaj forme4 6 1 trzymaj forme4 6   tforme2 tforme3 tforme1   

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.