Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 dop 1 2

 

PROJEKT INFRASTRUKTURY TERENOWEJ ETAP II

Wartość projektu: 39.900,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji: 35.910,00 zł 

Wartość dofinansowania przez Gminę Skórzec: 3.990,00 zł 

Zadanie pod nazwą - "Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap II"

Miejsce realizacji zadania - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Grali Dąbrowiźnie

W ramach drugiego etapu nasz Park wzbogacił się o następujące pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej:

 

Gra terenowa – wiedza kołem się toczy

 

Gra terenowa - Skocznia

 

Gra terenowa – Zegar fenologiczny

 

Labirynty Natury - "Zasady zachowania się w lesie"

 

Labirynty Natury - "Czyj to trop"

 

Labirynty Natury - "Mrowisko"

 

Seria poznawcza „Ryby słodkowodne”

 

Kostki wiedzy „Ssaki”

 

Gra leśne puzzle „Ptaki drapieżne”

 

Ścieżka zmysłów z poręczą

 

PROJEKT INFRASTRUKTURY TERENOWEJ ETAP I

Wartość projektu: 49980,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji: 36254,00 zł 

Wartość dofinansowania przez Gminę Skórzec: 13726,00 zł 

Zadanie pod nazwą - "Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap I"

Miejsce realizacji zadania - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Grali Dąbrowiźnie

Zadanie zakładało doposażenie parku znajdujacego sie na terenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Zadanie służy poznaniu środowiska przyrodniczego parku i jego okolic, potrzeby jego ochrony, zachęceniu do bliższego kontaktu przyrodą, pokazanie cennych jej zasobów, stworzenie miejsca do organizowania lekcji terenowych i warsztatów prezentujących walory środowiska i skutki jego degradacji. Podnosi świadomość w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. 

W ramach projektu "Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap I"powstała ścieżka edukacyjna zawierająca nastepujace elementy:

- tablicę informacyjną

- wiatę z tablicą dydaktyczną

- kosze do segregacji odpadów

- tablice dydaktyczne

- gry edukacyjne i interaktywne

Zajęcia edukacyjne na ścieżce:

     

 

 

  

Sunday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.