Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 dop 1 2

PROJEKTY INFRASTRUKTURY TERENOWEJ ETAP I i II

Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap I 

informacje

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WFOŚiGW
w  Warszawie:

„Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

Wartość projektu: 49.980,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji: 36.254,00 zł 

Wartość dofinansowania przez Gminę Skórzec: 13.726,00 zł

 Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap II

informacje

 

Wartość projektu: 39.900,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji: 35.910,00 zł 

Wartość dofinansowania przez Gminę Skórzec: 3.990,00 zł

Zadanie pod nazwą - "Doposażenie zabytkowego Parku przy Szkole Podstawowej w Grali w terenowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej – etap II"

Miejsce realizacji zadania - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Grali Dąbrowiźnie

 

Zadania zakładały doposażenie parku znajdujacego sie na terenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Służy poznaniu środowiska przyrodniczego parku i jego okolic, potrzeby jego ochrony, zachęceniu do bliższego kontaktu przyrodą, pokazanie cennych jej zasobów, stworzenie miejsca do organizowania lekcji terenowych i warsztatów prezentujących walory środowiska, skutki jego degradacji i sposoby walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Podnosi świadomość w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

W ramach realizacji zadań nasz Park wzbogacił się o następujące pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej:

-  tablicy edukacyjnej pt. Cele i Formy Ochrony Przyrody 

terenowych gier edukacyjnych:  

„Sprawność - Dendrolog - Poznajemy drzewa ”;

„Wrzutki - mieszkańcy twojego lasu”;

Labirynty Natury - "Jaki to grzyb";

"Płazy i Gady";

"Ptaki leśne";

Światowid „Krzewy polne”;

Światowid „Owady”

Gra terenowa – wiedza kołem się toczy

Gra terenowa - Skocznia

Gra terenowa – Zegar fenologiczny

Labirynty Natury - "Zasady zachowania się w lesie"

Labirynty Natury - "Czyj to trop"

Labirynty Natury - "Mrowisko"

Seria poznawcza „Ryby słodkowodne”

Kostki wiedzy „Ssaki”

Gra leśne puzzle „Ptaki drapieżne”

Ścieżka zmysłów z poręczą

- wiaty z tablicą edukacyjną „Zgaduj zgadula"

- 6 koszy do segregacji odpadów /2 x papier, 2 x szkło, 2 x plastik

 

 Uroczyste otwarcie ścieżki edukacji ekologicznej w naszej szkole:

de os 2017 1 de os 2017 3 de os 2017 4 de os 2017 5

Zajęcia edukacyjne na ścieżce edukacji ekologicznej:

 

2 dp 1 dp

 

     

  

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.