Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Lepsza szkoła

 

Lepsza szkoła to program Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego służący diagnozie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.

Celem programu jest weryfikacja wiedzy uczniów, badanie efektywności nauczania oraz pomoc w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Projekt zakłada udział uczniów w testach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Standaryzowane testy dają nauczycielom możliwość systematycznej i rzetelnej oceny postępów w nauce. Już od 4 klasy przyzwyczajają uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy.

W naszej szkole program realizowany jest w klasach 4-6 z języka polskiego i matematyki.
W roku szkolnym 2014/2015 do programu Lepszej szkoły dołączyła klasa pierwsza.

Więcej na stronie programu: www.ls.gwo.pl 

LS certyfikat 13 14

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.