Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

DzienRadosciDzień Radości

W niedzielę 15 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X jubileuszowym Festiwalu Dzień Radości.

Ada Masiak wykonała piosenkę Chodź, pomaluj mój świat.

Paulinę Przystupę usłyszeliśmy w utworze Pogoda dla bogaczy.

Na koniec grupa zaprezentowała układ taneczny.

Za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci,
serdeczne wyrazy podziękowania
składamy:

Ks. Stanisławowi Chrycowi – Kawaler Orderu Uśmiechu
Pani Annie Dąbrowskiej – logopeda
Pani Katarzynie Graniszewskiej – Dom pod Kasztanami Dom Dziecka
w Siedlcach
Panu Mirosławowi Grelukowi - Kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Pani Justynie Komorowskiej – PKO
Księżom i Pracownikom Biura Obsługi Pielgrzyma w Licheniu
Pani Kai Łuczak – indigo dance art.
Państwu Eugeniuszowi i Antoninie Mąka
Panu Markowi Michalakowi – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu
Pani Barbarze Mitelskiej - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Pani Annie Piluś – Dom nad Stawami w Siedlcach
Pracownikom Placówki Wsparcia Dziennego Iskierka Nadziei w Trzcińcu
Pani Grażynie Sobiczewskiej – MSCDN Siedlce
Pani Dorocie Wierzbickiej – Global Volunteers
Pani Marii Woźniak – Kawaler Orderu Uśmiechu

Głęboko wierzymy, że okazana
siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać
w dalszej pracy podejmowanej
dla dobra dziecka.

DzieciecaAkademiaeatralnaDziecięca Akademia Teatralna

        

W piątek 21 czerwca gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
Pani Michalina Hering wzięła udział
w warsztatach teatru lalek, które prowadzone są w ramach projektu Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły organizowanego przez Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

         To III etap projektu, w którym dzieci przygotowują przedstawienie teatru lalek. Nasze przedstawienie nosi tytuł
Z uśmiechem w tle i poświęcone jest historii szkoły i jej patronom.

Bezpiecznewakacje 

Chcesz, żeby Twoja rodzina i Ty była bezpieczna nie tylko w wakacje? kliknij tutaj

Występ artystyczny Pauliny Przystupa w „Domu nad Stawami”

paulinadom13Dnia 17 czerwca 2013r. w Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami”
w Siedlcach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Świętego Brata Alberta.
Jedna z uczennic klasy V- Paulina Przystupa wystąpiła na tej uroczystości
i zaprezentowała bogaty repertuar muzyczny śpiewając : „Noc i dzień”, „Co ja w Tobie widziałam?”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Asfaltowe łąki”. Występ ten został przyjęty przez zgromadzonych gromkimi brawami.

Friday the 15th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.