Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

ZNAM SWOJE PRAWA

Konkurs Literacko-Plastyczny

objęty honorowym patronatem

Rzecznika Praw Dziecka

Pana Marka Michalaka

<<<czytaj<<<

 

Prawa dziecka oczami rodziców

 

konkurs dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Grali

<<<czytaj<<<

 

dniniep14

11 listopada 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali wzięli udział w wieczorze patriotycznym w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Spotkanie przygotowane pod kierunkiem państwa Antoniny i Eugeniusza Mąków było wspaniałą lekcją patriotyzmu. W montażu słowno-muzycznym wystąpili przedstawiciele zaprzyjaźnionych z siedleckim muzeum szkół. Naszą szkołę reprezentowali: Olga Masiak, Justyna Chromińska, Julia Kuśmierczyk, Kamila Perkuć, Arkadiusz Chromiński, Kacper Kuśmierczyk, Adriana Masiak, Alicja Długosz, Klaudia Fijałkowska, Andżelika Szostek, Julia Wereda, pani Ewa Długosz, pani Agnieszka Dołęga oraz pani Ewa Masiak. Zgromadzona w muzeum widownia żywo reagowała i włączała się do wspólnych śpiewów. Na zakończenie ponad dwugodzinnego występu Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski podziękował organizatorom i artystom za zaangażowanie i prawdziwą ucztę duchową. 

 

Festiwal  festiwal2 14  Planetarium

Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie czynnie uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

W ramach XVI Festiwalu 17 października w Muzeum Regionalnym w Siedlcach działało Planetarium. Członkowie Klubu Małych Astronomów z Grali wzięli udział w seansie na zaproszenie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

W sobotę 18 października w I LO im. Bolesława Prusa odbył się Festiwal Światła. Wśród licznych prezentacji i pokazów przygotowanych przez licealistów i studentów wystąpiły szóstoklasistki z Grali.  Opowiadały o mieszaniu barw, wyjaśniały zasadę działania krążka Newtona oraz „egzaminowały” zwiedzających ze znajomości barw. Wzięły też udział
w wykładzie na temat historii obserwacji astronomicznych przygotowanym przez panią Magdę Pilską-Piotrowską - Kierownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

jakreagowac   IMG 5369

Konferencja RPD

Dnia 7 października 2014 roku na konferencji „Problemy współczesnej szkoły. Rola nauczyciela we wspieraniu funkcjonowania dziecka” dotyczącej zmian w polskiej szkole i wyzwaniach stojących przed uczniami, nauczycielami i rodzicami dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z Ministrem Tadeuszem Sławeckim, Sekretarzem Stanu w MEN oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z całej Polski. 

Naszą szkołę na zaproszenie pana ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka reprezentowały pani dyrektor Bożena Długosz i pani Małgorzata Kazimierczak.

            Podczas spotkania zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka poruszono wiele ważnych zagadnień dotyczących szkoły, uczniów i nauczycieli. Dyskutowano m.in. o kwestii respektowania praw dziecka do nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wartości dziecka niepełnosprawnego, doskonaleniu i wspomaganiu nauczycieli.

            Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów na współpracę szkół i placówek noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

więcej na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka

więcej zdjęć w galerii

Zawsze radość, uśmiech nieście

patron 2014Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie odbyła się uroczystość poświęcona patronom szkoły. 26 września 2014 roku był dniem nie tylko dzielenia się ideą Orderu Uśmiechu, ale także podsumowaniem wielu interesujących działań i projektów, jakie realizowane są w naszej placówce.

            Zaproszeni na uroczystość goście obejrzeli wystawy prac uczniów przygotowane
w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. W pracowni komputerowej z wykorzystaniem nowej tablicy interaktywnej odbył się pokaz multimedialny dotyczący realizowanych w szkole programów, projektów i działań.

            O godzinie 12.00 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Zebranych na sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Bożena Długosz. Ważne sprawy zatrzymały
w Warszawie ministra Marka Michalaka, którego reprezentowała Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka pani Małgorzata Gambrych – Kawaler Orderu Uśmiechu. Byli obecni także Kawalerowie Orderu Uśmiechu z naszego regionu: Maria Woźniak i ksiądz Stanisław Chryc.  Wśród obecnych był również Wójt Gminy Skórzec pan Stanisław Kaliński oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych gminy, radni, sołtysi.

            W części artystycznej uczniowie zaprezentowali scenkę Jacek i Agatka, w której pacynki przypomniały historię Orderu Uśmiechu. Dzieci pokazały również swoje zdolności taneczne, wokalne, recytatorskie, zachęcając wszystkich, by zawsze z uśmiechem kroczyć przez życie. Występy uczniów zakończyły się przedstawieniem Bliżej gwiazd, które poruszało ważny problem relacji dzieci-rodzice.

            Po części artystycznej głos zabrała pani Małgorzata Gambrych, która odczytała list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Grali. Każdy uczeń otrzymał też okolicznościowe upominki od pana ministra Marka Michalaka.

            Uroczystość zakończyła pani dyrektor Bożena Długosz ogłoszeniem ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego "Mój autorytet – Kawaler Orderu Uśmiechu". 

Saturday the 30th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.