Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
 
12 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej nie zabrakło słów podziękowań dla nauczycieli
i pracowników oświaty oraz humorystycznego spojrzenia na życie szkolne. Z okazji Święta Edukacji 12 października 2012r. uczniowie przygotowali apel pod opieką pani Beaty Błaszczak, Agnieszki Dołęgi i Ewy Długosz.
W programie artystycznym znalazły się, wiersze, piosenki oraz sceny z życia szkoły widziane oczami dzieci. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Długosz i wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom naszej szkoły. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia oraz przekazali na ręce pracowników szkoły i zaproszonych gości skromne upominki.
Monday the 15th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.