Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

swietoszkolyŚwięto Patrona naszej szkoły

 

20 września 2013 r. po raz drugi obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły.
W tym dniu odwiedzili nas zaproszeni goście: Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Pani Maria Woźniak i ksiądz Stanisław Chryc oraz zaprzyjaźnieni z naszą szkołą goście z Kalifornii: Pani Kay Terryman- Fnow i Pan George Fnow. Była też z nami Pani Elwira Murawiec- kierownik GAS w Skórcu.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor -Bożena Długosz, która powitała przybyłych do nas gości. Następnie Pani Dyrektor odczytała list od Pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka i Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Część artystyczną rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu Order od dzieci. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy autorstwa naszych uczniów i radosnych piosenek.

Tego dnia odbyła się również premiera spektaklu lalkowego pt. Z uśmiechem w tle, który przygotowali uczniowie klasy trzeciej pod opieką pani Ewy Długosz i Agnieszki Dołęgi w ramach projektu Dziecięca Akademia Teatralna im. Karola Wojtyły.

DzienRadosciDzień Radości

W niedzielę 15 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X jubileuszowym Festiwalu Dzień Radości.

Ada Masiak wykonała piosenkę Chodź, pomaluj mój świat.

Paulinę Przystupę usłyszeliśmy w utworze Pogoda dla bogaczy.

Na koniec grupa zaprezentowała układ taneczny.

Za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci,
serdeczne wyrazy podziękowania
składamy:

Ks. Stanisławowi Chrycowi – Kawaler Orderu Uśmiechu
Pani Annie Dąbrowskiej – logopeda
Pani Katarzynie Graniszewskiej – Dom pod Kasztanami Dom Dziecka
w Siedlcach
Panu Mirosławowi Grelukowi - Kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Pani Justynie Komorowskiej – PKO
Księżom i Pracownikom Biura Obsługi Pielgrzyma w Licheniu
Pani Kai Łuczak – indigo dance art.
Państwu Eugeniuszowi i Antoninie Mąka
Panu Markowi Michalakowi – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu
Pani Barbarze Mitelskiej - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Pani Annie Piluś – Dom nad Stawami w Siedlcach
Pracownikom Placówki Wsparcia Dziennego Iskierka Nadziei w Trzcińcu
Pani Grażynie Sobiczewskiej – MSCDN Siedlce
Pani Dorocie Wierzbickiej – Global Volunteers
Pani Marii Woźniak – Kawaler Orderu Uśmiechu

Głęboko wierzymy, że okazana
siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać
w dalszej pracy podejmowanej
dla dobra dziecka.

DzieciecaAkademiaeatralnaDziecięca Akademia Teatralna

        

W piątek 21 czerwca gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
Pani Michalina Hering wzięła udział
w warsztatach teatru lalek, które prowadzone są w ramach projektu Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły organizowanego przez Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

         To III etap projektu, w którym dzieci przygotowują przedstawienie teatru lalek. Nasze przedstawienie nosi tytuł
Z uśmiechem w tle i poświęcone jest historii szkoły i jej patronom.

Bezpiecznewakacje 

Chcesz, żeby Twoja rodzina i Ty była bezpieczna nie tylko w wakacje? kliknij tutaj

Monday the 29th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.