Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szanowni Rodzice,

w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie 20 marca 2017 r. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej (DPPI-DPPI.070.2.2017.RLS). Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi fragmentami pisma, dotyczącymi bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez dzieci.

LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE EDUKACJI

 

Prosimy też o zapoznanie się z listem do rodziców Rzecznika Praw Dziecka

 

 Dyrektor szkoły

 

Bożena Długosz

 

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.