Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Dnia 15 lutego (czwartek) 2018 r. o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie dla Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

Sunday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.