Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Liche 37

 

8 czerwca grupa złożona z uczniów, grona pedagogicznego, pracowników administracji, rodziców i absolwentów naszej szkoły na czele z Kawalerem Orderu Uśmiechu ks. Stanisławem Chrycem wyruszyła do Lichenia. Po drodze odwiedziliśmy Niepokalanów i Las Grąbliński.

            W niedzielę na mszy św. uczniowie odnowili ślubowania złożone podczas uroczystości nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Potem na placu przy dzwonnicy zaprezentowali część artystyczną pt. Zawsze radość, uśmiech nieście... Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie Sanktuarium i odwiedziny u zaprzyjaźnionych księży. Na pamiątkę podarowaliśmy im tomik naszej poezji Uśmiech w słowa zaklęty. W drodze powrotnej powstawały już materiały do kolejnego zbioru poezji uczniowskiej.

 Informacje na stronie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, a szczegóły w zakładce Ślubowanie dzieci z Parafii Skórzec

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.