Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci,
serdeczne wyrazy podziękowania
składamy:

Ks. Stanisławowi Chrycowi – Kawaler Orderu Uśmiechu
Pani Annie Dąbrowskiej – logopeda
Pani Katarzynie Graniszewskiej – Dom pod Kasztanami Dom Dziecka
w Siedlcach
Panu Mirosławowi Grelukowi - Kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Pani Justynie Komorowskiej – PKO
Księżom i Pracownikom Biura Obsługi Pielgrzyma w Licheniu
Pani Kai Łuczak – indigo dance art.
Państwu Eugeniuszowi i Antoninie Mąka
Panu Markowi Michalakowi – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu
Pani Barbarze Mitelskiej - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Pani Annie Piluś – Dom nad Stawami w Siedlcach
Pracownikom Placówki Wsparcia Dziennego Iskierka Nadziei w Trzcińcu
Pani Grażynie Sobiczewskiej – MSCDN Siedlce
Pani Dorocie Wierzbickiej – Global Volunteers
Pani Marii Woźniak – Kawaler Orderu Uśmiechu

Głęboko wierzymy, że okazana
siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać
w dalszej pracy podejmowanej
dla dobra dziecka.

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.