Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

4 września 2017 roku piosenką Żegnaj lato na rok... pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Thursday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.