Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Olga Masiak – uczennica klasy VI laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Festiwalowego „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”. Organizatorami Przeglądu Festiwalowego był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach – Lider oraz Partnerzy.
            Przegląd organizowany był na terenie 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego. Celem Przeglądu było budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości.
            W każdej kategorii zostały przyznane nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród laureatom nastąpiło podczas koncertu galowego 28 października 2018 r. (niedziela) o godz. 19.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. 

                                                olga masiak festiwal dyplom

Saturday the 20th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.