Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

Zarządzenie Wójta Gminy Skórzec oraz harmonogramy na stronie Gminy Skórzec - link do strony Gminy Skórzec

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
Potwierdzenie przez rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola /oddziału przedszkolnego, woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 15.02.2019r. - 21.02.2019r.  
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 01.03.2019r. - 15.03.2019r. 29.04.2019r.-10.05.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do 22.03.2019r. do 15.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2019r.

godzina 1500

17.05.2019r.

godzina 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola do 29.03.2019r. do 22.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.04.2019r.

godzina 1500

24.05.2019r.

godzina 1500

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków kandydatów zamieszkałych poza obwodem o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 01.03.2019r, - 15.03.2019r. 29.04.2019r.-10.05.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do 22.03.2019r. do 15.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2019r.

godzina 1500

17.05.2019r.

godzina 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola do 29.03.2019r. do 22.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.04.2019r.

godzina 1500

24.05.2019r.

godzina 1500

Thursday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.