Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

3 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęły dziewczyny,a chłopcy wywalczyli 4 miejsce.

Wednesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.