Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

den 2019

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     

        I  właśnie z tej okazji 11 października 2019 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym przedstawieniu przygotowanym przez uczniów naszej szkoły. Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Skórzec- Pan Jerzy Długosz, Kawalerowie Orderu Uśmiechu Ksiądz Stanisław Chryc, oraz Pan Tomasz Skóra.

        Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań, przyznania nagród Dyrektora i Wójta Gminy Skórzec. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego Pani Dyrektor, Bożena Długosz, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

        Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i humorystyczne wiersze związane z październikowym świętem. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili ten czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i doskonałe teksty, oraz wpatrując się w świetnie przygotowane układy taneczne.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!


Sunday the 5th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.