Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

1 września 2020 r.

Godz. 9.00 – klasa 0

Godz. 9.30 – klasa I

Godz. 10.00 – klasa II

Godz. 10.30 – klasa III

Godz. 10.50 – klasa IV

Godz. 11.30 – klasa V

Godz. 11.50 – klasa VI

Godz. 12.15 – klasa VII

Godz. 12.35 – klasa VIII

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.