Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

We wtorek 7 września w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie "Moralności pani Dulskiej". Wybrane fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej odczytali uczniowie klasy 7 i 8. Przedstawili również ich współczesną interpretację. W wydarzeniu udział wzięła Pani Olga Gajo (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu), która przekazała nam pamiątkowe egzemplarze lektury.

 21 n czyt1 21 n czyt2

Monday the 25th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.