Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Plan zajęć w roku szkolnym 2018/2019 - II półrocze

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Poniedziałek 1 wp Ewk rel Ew his pl j.p wf geo
2 ½j.a Ew Ewk Ew gw wf j.p bio mat
3 wp Ew j.a Ewk prz mat wf rel j.p
4 wp Ew Ew j.a rel j.p prz mat wf
5 wp Ew Ew mat gw pr j.p wf
6 ½wp j.p j.a fiz j.r
7 k.j.a j.r k.m/j.p
8 che k.j.p
Wtorek 1 wp rel Ew Ew j.p mat j.a geo edb
2 wp Ew rel Ew pl j.p inf mat j.a
3 wp Ew Ew rel j.a inf wf j.p mat
4 wp Ew Ew Ew inf wf mat j.a rel
5 wp Ew Ew mat j.a prz wf j.p
6 wf j.p inf fiz
7 wdż mu dor zaw che
8 dor zaw
Środa 1 wp Ew Ew Ew j.a rel j.p gw mat
2 wp Ew Ew Ew j.p mat rel bio wos
3 wp Ew Ew Ew mat j.a prz j.p rel
4 wp Ew Ew j.a rel j.p mat his wf
5 wp j.a. zw wf bio his j.r j.p
6 ½rel his j.a wf j.r
7 pr pl j.a his
8 mu k.m/p
czwartek 1 wp Ew Ew Ew prz  wf mat fiz j.p
2 wp Ew Ew Ew mat rel tech j.p che
3 ½j.a Ew Ew Ew j.p mat wf ch bio
4 wp j.a. pr Ew wf j.p rel mat fiz
5 wp Ew pr mu j.p rel wf
6 ½wp gw pl gw
7 wdż k.m/j.p j.a
8 k.j.a
piątek 1 wp pr Ew Ew j.a tech wf mat j.p
2 wp Ew Ew Ew wf j.p mat geo wos
3 wp rel Ew Ew tech  his j.a j.p mat
4 ½rel Ew Ew Ew j.p wf his j.a inf
5 wp Ew j.a. rel muz geo j.p wf his
6 ½wp zw kdt kdt kdt his j.a
7                              chór i kdt                                                                 k.j.a
8                                  . chór i kdt


 

Sunday the 26th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.