Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Aktualności

Za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci,
serdeczne wyrazy podziękowania
składamy:

Ks. Stanisławowi Chrycowi – Kawaler Orderu Uśmiechu
Pani Annie Dąbrowskiej – logopeda
Pani Katarzynie Graniszewskiej – Dom pod Kasztanami Dom Dziecka
w Siedlcach
Panu Mirosławowi Grelukowi - Kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Pani Justynie Komorowskiej – PKO
Księżom i Pracownikom Biura Obsługi Pielgrzyma w Licheniu
Pani Kai Łuczak – indigo dance art.
Państwu Eugeniuszowi i Antoninie Mąka
Panu Markowi Michalakowi – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu
Pani Barbarze Mitelskiej - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Pani Annie Piluś – Dom nad Stawami w Siedlcach
Pracownikom Placówki Wsparcia Dziennego Iskierka Nadziei w Trzcińcu
Pani Grażynie Sobiczewskiej – MSCDN Siedlce
Pani Dorocie Wierzbickiej – Global Volunteers
Pani Marii Woźniak – Kawaler Orderu Uśmiechu

Głęboko wierzymy, że okazana
siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać
w dalszej pracy podejmowanej
dla dobra dziecka.

DzieciecaAkademiaeatralnaDziecięca Akademia Teatralna

        

W piątek 21 czerwca gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
Pani Michalina Hering wzięła udział
w warsztatach teatru lalek, które prowadzone są w ramach projektu Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły organizowanego przez Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

         To III etap projektu, w którym dzieci przygotowują przedstawienie teatru lalek. Nasze przedstawienie nosi tytuł
Z uśmiechem w tle i poświęcone jest historii szkoły i jej patronom.

Bezpiecznewakacje 

Chcesz, żeby Twoja rodzina i Ty była bezpieczna nie tylko w wakacje? kliknij tutaj

Występ artystyczny Pauliny Przystupa w „Domu nad Stawami”

paulinadom13Dnia 17 czerwca 2013r. w Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami”
w Siedlcach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Świętego Brata Alberta.
Jedna z uczennic klasy V- Paulina Przystupa wystąpiła na tej uroczystości
i zaprezentowała bogaty repertuar muzyczny śpiewając : „Noc i dzień”, „Co ja w Tobie widziałam?”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Asfaltowe łąki”. Występ ten został przyjęty przez zgromadzonych gromkimi brawami.

Liche 37

 

8 czerwca grupa złożona z uczniów, grona pedagogicznego, pracowników administracji, rodziców i absolwentów naszej szkoły na czele z Kawalerem Orderu Uśmiechu ks. Stanisławem Chrycem wyruszyła do Lichenia. Po drodze odwiedziliśmy Niepokalanów i Las Grąbliński.

            W niedzielę na mszy św. uczniowie odnowili ślubowania złożone podczas uroczystości nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Potem na placu przy dzwonnicy zaprezentowali część artystyczną pt. Zawsze radość, uśmiech nieście... Czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie Sanktuarium i odwiedziny u zaprzyjaźnionych księży. Na pamiątkę podarowaliśmy im tomik naszej poezji Uśmiech w słowa zaklęty. W drodze powrotnej powstawały już materiały do kolejnego zbioru poezji uczniowskiej.

 Informacje na stronie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, a szczegóły w zakładce Ślubowanie dzieci z Parafii Skórzec

Sunday the 26th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.